The motto of Pax Romana is "Pax Christi in regno Christi" (Latin), which translates to "peace of Christ in the kingdom of Christ". In Christian liturgy, "the Pax " is an abbreviation of the Latin salutations " pax vobis " ("peace to you") or " pax vobiscum " ("peace with you"), which are used in the Catholic Mass and Lutheran Divine Service. Pax Christi was founded in Europe in 1945 as a reconciliation movement bringing together French and Germans after World War II. [7], In 2007, a co-presidency was created, a bishop and a lay woman.[8]. Are reprezentanțe în peste 60 de țări ale lumii. Ambos eran ciudadanos franceses interesados en la reconciliación entre franceses y alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. Both were French citizens interested in reconciliation between French and German citizens in the aftermath of World War II. Begin 1945 werd Pax Christi in Frankrijk opgericht door Marthe Dortel-Claudot en bisschop Pierre-Marie Théas. Congratulations on this excellent venture… what a great idea! Aujourd'hui présent dans plus de 60 pays, Pax Christi est une organisation non gouvernementale (ONG) auprès de l'UNESCO,des Nations unies, de la Commission des Droits de l'Homme à Genève et du Conseil de l'Europe. De VN-lidstaten werd opgeroepen om Resolutie 242 Veiligheidsraad Verenigde Naties uit te voeren. Pax Christi est un mouvement catholique international pour la paix. Pax Christi est organisé en sections nationales et en groupes locaux regroupés sous lappellation de Pax Christi et avec des organisations affiliées et partenaires. Pax Christi est organisé en sections nationales et en groupes locaux regroupés sous l’appellation de Pax Christi et avec des organisations affiliées et partenaires. In 1965 werd Feltin opgevolgd door de Nederlandse kardinaal Bernardus Alfrink die besloot om het secretariaat te verplaatsen van Parijs naar Den Haag. In the 1960s, it became involved in Mississippi in organizing economic boycotts of businesses that discriminated against blacks, in an effort to support protesters in the civil rights movement, who were trying to end discrimination in facilities and employment. Binnen enkele jaren werden er in meerdere West-Europese landen lokale organisaties opgericht. Today, the movement has 120 Member Organisations active in more than 50 countries worldwide. [citation needed], Pax Christi focuses on: human rights, human security, disarmament and demilitarisation, nonviolence, nuclear disarmament, extractives in Latin America, and a renewed peace process for Israel-Palestine.[6]. Would you like Wikipedia to always look as professional and up-to-date? In mei 2015 tijdens de wereldbijeenkomst van PCI in Bethlehem werd de bezorgdheid uitgesproken over het beleid van Israël ten aanzien van de Palestijnen. Pax Christi is made up of national sections of the movement, affiliated organizations and partner organizations. Mede daardoor werd in 1951 de bisschop van Parijs kardinaal Maurice Feltin gevraagd internationaal voorzitter te worden. Pax Christi terdiri atas negara-negara yang membentuk bagian-bagian sendiri dalam gerakan ini, organisasi-organisasi yang bergabung di dalamnya dan organisasi-organisasi partner. You could also do it yourself at any point in time. Since 1988, the organisation gives out the Pax Christi International Peace Award to peace organisations and peace activists around the world. De catalaanse kapucijn Joan Botam i Casals en criticus van Franco was actief lid. Pax Christi est un mouvement catholique international pour la paix. Der Name der Bewegung ist zurückzuführen auf das Leitwort, das Papst Pius XI. In 2005 was PCI actief in ongeveer vijftig landen en heeft het ruim zestigduizend leden. Pax Christi (en español, Paz de Cristo) se estableció en Francia en 1945 por la inspiración de Marthe Dortel-Claudot y el Obispo Pierre-Marie Théas. De voorzitters worden verkozen tijdens een driejaarlijkse wereldbijeenkomst, Resolutie 242 Veiligheidsraad Verenigde Naties, Internationale katholieke vredesbeweging roept VN op Palestina te erkennen, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pax_Christi&oldid=53398402, Gemeenschap van leken in de Rooms-Katholieke Kerk, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Este o organizație non-guvernamentală(ONG) pe lângă UNESCO, ONU, Comisia Drepturilor Omuluide la Genevași Consiliul Europei. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mrt 2019 om 06:51. Mexican bishop Raúl Vera giving the Pax salutation. As of 29 January 2014, the new name of the organisation is PAX. seinem Pontifikat 1922 gab: Pax Christi in regno Christi (Der Friede Christi in Christi Reich). Pax Christi (zu deutsch der Friede Christi) ist die internationale katholische Organisation der Friedensbewegung, die sich heute jedoch als ökumenisch offen versteht. Its International Secretariat is in Brussels. Some of the first actions of Pax Christi were the organisation of peace pilgrimages and other actions fostering reconciliation between France and Germany. It grew as “a crusade of prayer for peace among all nations.”[3], Pax Christi was recognized as “the official international Catholic peace movement” by Pope Pius XII in 1952.[4]. Pax Romana (Latin) refers to over 200 years of peace during the days of the Roman Empire, including the life of Christ. We have created a browser extension. In 2006, the two organisations merged under the name IKV Pax Christi. Pax Christi International (PCI, Pax Christi is Latijn voor Vrede van Christus) is een internationale katholieke vredesbeweging met secretariaat in Brussel en afdelingen in 58 verschillende landen, waaronder Pax Christi Nederland en in België Pax Christi Vlaanderen en BePax. Kantor Sekretariat Internasionalnya terletak di Brussels. Today, the movement has 120 Member Organisations active in more than 50 countries worldwide. Pax Christi was established in France in 1945 through the inspiration of Marthe Dortel-Claudot and Bishop Pierre-Marie Théas. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Pax Christi International (PCI, Pax Christi is Latijn voor Vrede van Christus) is een internationale katholieke vredesbeweging met secretariaat in Brussel en afdelingen in 58 verschillende landen, waaronder Pax Christi Nederland en in België Pax Christi Vlaanderen en BePax. Het kerkelijk schrijven Pacem in Terris (encycliek) (Vrede op Aarde, 1963) en de pastorale constitutie Gaudium et Spes (Vreugde en hoop, 1965) van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk in de wereld van deze tijd waren een stimulans voor PCI. Pax Christi International is an international Catholic Christian peace movement. Pax Christi Internationala fost creată în Franța, în anul 1945. [5], The Pax Christi network membership is made up of 18 national sections and 115 Member Organizations working in over 50 countries. Pax Christi Internationala fost creată în Franța, în anul 1945. Este o organizație non-guvernamentală(ONG) pe lângă UNESCO, ONU, Comisia Drepturilor Omuluide la Genevași Consiliul Europei. In de jaren 1970 kwam de nadruk meer te liggen op onderwerpen als de relatie met de kerken in Oost-Europa en nucleaire wapenwedloop. [2] It will enhance any encyclopedic page you visit with the magic of the WIKI 2 technology. I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like. Belangrijk hierbij was het streven bij hen naar verzoening tussen Frankrijk en Duitsland op het moment dat de Tweede Wereldoorlog nog niet eens over was, met als basis de bergrede. For the objects, see Pax (liturgical object). Pax Christi (Latin for Peace of Christ) was es­tab­lished in France in 1945 through the in­spi­ra­tion of Marthe Dor­tel-Clau­dot and Bishop Pierre-Marie Théas. [1] De organisatie van pelgrimstochten naar Lourdes werden zo'n succes dat het grote financiële problemen gaf voor de nog jonge organisatie. Are reprezentanțe în peste 60 de țări ale lumii. In november 2006, tijdens de vergadering van het uitvoerende comité werd de Haïtiaanse oud-premier Claudette Werleigh verkozen tot internationaal secretaris en verving vanaf 4 november 2007 De Jonghe.